Nordisk Trabant & IFA-klubb     
TRABANT      
WARTBURG       BARKAS     
2004-02-12 WWW.TRABANT.SE 2012-08-04

Trabant/IFA-träffar 2004:

29-31/5 Trabantträffen i Epse, Holland

5-6/6 Oldtimerträffen i SteinitZ, Tyskland

Juni, Trabant-rally i Neuhaus, Tyskland

16-18/7 Ahlumer-träffen för Trabant och IFA vänner, Tyskland

7-8/8 Trabant-träffen Hasselfelde, Tyskland

9-10/10 Nyöppnande av Horch-museét i Zwickau, Tyskland