Nordisk Trabant & IFA-klubb     
TRABANT 
WARTBURG  BARKAS   IFA   SIMSON  MZ  FORTSCHRITT  EMW  ROBUR

Välkommen!

info@trabant.se


Uppdaterad 2024-07-02

Varför skall jag bli medlem i Nordisk Trabant och IFA-klubb?

Du stöder då våran primära målsättning att långsiktikt skapa intresse för Östbilar i Norden.

Du stödjer MHRF:s målsättning att skapa förutsättningar för att kunna använda gårdagens fordon på morgondagens vägar.

Du kommer att få möjlighet att skaffa en av marknadens bästa försäkringar för entusiastbilar.

Du får tidningen IFA-nytt när denna ges ut.

Du får tillgång till medlemsdelen av hemsidan. Här finns förutom stadgar och protokoll även dokumentation av olika slag rörande våra fordon.

 

Klubben har konto i Länsförsäkringars bank, och vårt BG-nummer är: 5300-6300.

Medlemsavgift:
En person 200 kr
Familj         250 kr
Pensionär 150 kr
Betalas till Bankgiro  5300-6300
( IBAN: SE 56 9020 0000 0902 4965 3879    BIC/SWIFT: ELLFSESS )
Ange namn och adress samt telefonnummer.
Bankadress är: Länsförsäkringar Bank,  box 600, 541 29 Skövde (för IBAN)


När detta är gjort, så bekräftar vi medlemsskapet genom att skicka vår medlemstidning och en bakrutedekal till dig - samt användarnamn och lösenord för inloggning på klubbens sidor.