Bli medlem!

 

Klubben har konto i Länsförsäkringars bank, och vårt BG-nummer är: 5300-6300.
Medlemsavgift:
En person 200 kr
Familj         250 kr
Pensionär 150 kr
Betalas till Bankgiro  5300-6300
( IBAN: SE 56 9020 0000 0902 4965 3879    BIC/SWIFT: ELLFSESS )
Ange namn och adress samt telefonnummer.
Bankadress är: Länsförsäkringar Bank,  box 600, 541 29 Skövde (för IBAN)

När detta är gjort, så bekräftar vi medlemsskapet genom att skicka vår medlemstidning och en bakrutedekal till dig - samt ger dig lösenordet för medlemmarnas privata sida.

Frågor? Kontakta någon av kontaktpersonerna