BESÖK HOS/FRÅN ANDRA KLUBBAR

2009-08-22: Besök från Salzwedel 

Salzwedels Trabant & IFA-vänner på besök i Sverige

I mitten av augusti fick vi besök av sex medlemmar från Trabant & IFA-klubben i Salzwedel.

Värd för besöket var Kjell Aronsson och hans sambo Elisabeth som bjöd in till en träff hemma

på gården utanför Falköping. Kjell hade gjort upp ett program för våra tyska gäster där bl.a. ett besök på SAAB-museumet i Trollhättan och hos Klas-Göran Andersson i Norra Björke ingick.

På en av bilderna ser ni ordföranden i den tyska klubben, Mathias Simon, tillsammans med Klas-Göran och Kjell.

Berndt Andersson


***************************************************************************************