TRABANTTRÄFFEN I INSJÖN 2008

Bilder från andra internationella Trabant & Ifaträffen i Insjön 2008.

 
Steffen Kralisch special (vår tyske medlem från Zwenkau)
Steffen...
...poserar vid sin pärla ...försöker "snacka norska" ...tankar svensk bensin
...kan jobba också!!! ...spekulant på Lada
...beundrar den Englundska DDR-fanan ...fick t.o.m. ett pris